fly high IT

Rozwój aplikacji ATsystem (oprogramowanie do zarządzania firmą online – system CRM, ERP).

Utrzymanie sieci oraz administracja serwerów.